Garantie

Garantievoorwaarden

  1. Centraal Dak Beheer geeft garantie op de verrichten werkzaamheden zoals hier vermeld in de offerte, de garantievoorwaarden en de duur daarvan op de aangeleverde goederen/materialen zijn zoals beschreven bij leverancier, de garantie is niet van kracht bij eventuele geleden schade door natuurrampen. 

2.  Indien er een probleem ontstaat op de verrichten werkzaamheden in de termijn van de garantie kan de hierboven genoemde opdrachtgever zich beroepen op Centraal Dak Beheer om het probleem kosteloos te herstellen/repareren, opdrachtgever dient dit gelijk bij constatering kenbaar te maken via mail zodat Centraal Dak Beheer de klacht in behandeling kan nemen, het is niet toegestaan dat opdrachtgever of derde zelf aan de verrichten werkzaamheden iets te ondernemen in vorm van een reparatie/herstel , mocht dit wel het geval zijn dan vervalt hiermee alle recht op garantie.

3. Bij eventuele geconstateerde nieuwe lekkages buiten de oude lekkages na de verrichten werkzaamheden binnen het gebouw/woning dient hier ook weer gelijk melding van gemaakt te worden via mail zodat wij met de opdrachtgever de constateringen kunnen waarnemen en eventueel een toepasselijke oplossing te kunnen bieden tot herstel. 

Opdrachtgever is zich van bewust dat hij ten allertijden de toegang moet verlenen tot het gebouw/woning om de eventuele constateringen te kunnen waarnemen, als de toegang wordt geweigerd om welke reden dan ook dan onttrekt Centraal Dak Beheer zich van zijn verplichtingen omdat er geen duidelijke constatering gemaakt kan worden van de klacht die opdrachtgever heet ingediend.  Als de opdrachtgever zich hiermee tot derde verricht om de constateringen waar te nemen zonder de fysieke aanwezigheid van Centraal Dak Beheer ontdoet de opdrachtgever hier zich mee van al zijn rechten op garantie of herstel. 

4. Op spoed reparatie zit geen garantie, dit betreft namelijk een tijdelijke oplossing.